Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2012

tooooom
Genius
Reposted fromjigglybro jigglybro
tooooom
Play fullscreen
Reposted fromWioSza WioSza

July 07 2012

tooooom
6071 8c08
Reposted fromefedryna efedryna
tooooom
3206 eb2d
Reposted fromtheolicious theolicious viasatyra satyra
tooooom
3802 3d1c 500
beautiful & dangerous
Reposted fromnotforgetme notforgetme viasesja sesja
tooooom
Nie mów, że to nie ma sensu. Wszystko go ma, co tylko potrafi sprawić, że szybciej bije Ci serce.
Reposted frommefir mefir viasesja sesja
tooooom
- Trzy dni - rzekła - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia.
Reposted fromappreciation appreciation viapursuit pursuit
tooooom
6605 8c55
Reposted fromdarzyk darzyk viakoniecznie koniecznie

July 05 2012

tooooom
6227 4d8e
Reposted fromitgirl itgirl viazwierzejuczne zwierzejuczne
9545 2fb7

July 03 2012

tooooom
Reposted fromcec cec viabunieczka bunieczka
tooooom
6888 2bf3
Reposted fromsunlight sunlight viabunieczka bunieczka
tooooom
5858 9792
Reposted fromNickRiviera NickRiviera viabunieczka bunieczka
tooooom
tooooom
2935 3a89
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaarosraro arosraro
tooooom
6149 87ea
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viamajak majak
tooooom
4949 8196
Reposted fromelinela elinela viamajak majak

June 29 2012

tooooom
2950 ec87
Reposted fromloon loon
tooooom
3350 334b
Reposted byno-maampumpkinsoupgurskitales-of-a-librariantwotoriradaetykitimecodebanadonaNoizaanathemeeeakisameciszonBulldozedcoloredgrayscalewnukleonelletronmaeirainbowzombieskilledmyunicornfrittatensuppeathalisdatacoppulperybkaryskafollowedlajmoldunkellichtanuszkanezavisanthisgamehasnonamenothingtowntheoristplradmenmassivejackpsychobfojtuiamnotarobotpandololofiFreXxXglenavonroberttoffilsuppememesjaszfafnirscaveJoschIsAGeekalphabetsaltinthemaywrestlerarafarasevenluximposter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl